Cinsel

Cinsiyet Değişim Ameliyatı

cinsiyet-degisim-ameliyatiCinsiyet değişim ameliyatı önce erkekleri ele alalım Hasta anesteziyle uyutulduktan sonra, penis vücuda mümkün olduğu kadar yakın bir yerden kesilir. Sonra testisler ve torbalan çıkartılır. Bazı operatörler, testis torbasının belki de penisin derisini kullanarak, bu deriyi içeri doğru kıvırır ve bir çeşit vajinal torba yapar. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Cinsel Birleşme

cinsel-birlesmeCinsel birleşme ilgili incelememizi derinleştirdikçe, yalnız zevk alma süreci değil diğer bir deyişle ana karnındaki durumun mutlu temsili, onun yanında sıkıcı deneyimlerin yinelendiği de büyük bir olasılıkla doğum anındaki ilk sıkıntıların daha açıkça ortaya çıkıyor. Yine öyle anlaşılıyor ki bu duyumsamalar düzensiz olarak ortaya çıkmıyor, belirli bir zaman sıralamasını izliyor. Buradan çıkan sonuca göre, sıkıntılı duyumsamanın artması ve onun en yüksek noktası olan boşalımı doyum, birbirine zıt yönde iki eğilimin eş zamanda temsil edilmesini hazırlar sıkıntılı doğum deneyiminin mutlu son ile yinelenmesi ve aynı zamanda ana karnına dönüş durumunun yeniden kurulması. Bu heyecanlara eşlik eden en çarpıcı ruhsal olgu, eşlerin solunumunda ve kan dolaşımında ortaya çıkar. Açıkça bir solunum güçlüğü görülür ve nabız hızlanır. Rahat bir solunuma ancak cinsel boşalmadan sonra varılır ve yürek sakince çalışmasına döner. Biz bu düzensizliklerde, ana karnındaki dölütün dışarı çıkınca gerektiği oksijeni alma biçimine geçişin çok başarılı bir uyumunu buluruz. Cinsel birleşmeyle doğum süreci arasındaki karşılaştırmayı yaparken, çiftleşme anındaki ritmi, doğum ağrılarının dönümlü değişikliklerinin kısa bir yinelenişi gibi sanmaya değin öteye gitmeli miyiz? Şimdilik buna karar verebilecek durumda değilim. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Cinsel Terbiyenin Anlamı

Young romantic couple in bedCinsel terbiyenin anlamı skolâstik ve inhisarcı moral doktrinlerden kurtulup gerçek ve tabiata uygun bir şekil alması, modern insanın libidoya, yani cinsel enerjiye daha objektif ve ilmi bir anlamla bağlanmasından sonra olabilmiştir. 19. cu asrın sonunda büyük Alman Ruh Hekimi Kraft Ebing özet olarak dilimize de çevrilmiş olan Psychopata Sexualis adlı meşhur eserini yazmış ve hemen arkasından H. Ellis, Moll, G. Maranon gibi milletlerarası şöhrette seksologlar hummalı gayretleri ve büyük eserleriyle seksolojiyi, yani cinsiyet bilimini kurmuşlardır. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Evlenme Korkusu

evlenme-korkusuEvlenme korkusu insanların birçoğu muhtelif hastalıklar bakımından tamimiyle normal olmakla beraber, birçoğu da hiç olmazsa cinsel fonksiyonları bakımından, bir eksiklik gösterir. Bir kısmı da daha ziyade sosyal ve ekonomik şartlara tâbi olarak evlenemez. Cinsel kudret ölçüsü ve babalık dürtüsü matematik formüllerle izah edilemez. Evlenme korkusu bazı erkeklerde morfoloji itibariyle üreme organları tamimiyle normaldir ve evlenme korkusu buna göre cinsel münasebet de mümkündür. Ancak cinsel mahrumiyet, hormon mahmurluğu demek değildir daha ziyade, bu hormonların aktif bir hâl almamaları ve kullanamamaları bahis konusudur. Salgı bezi faaliyetini kamçılayan ruhî faktörlerin rolü çok önemlidir. Birçok bekârlarda cinsiyetin psikolojik kamçılanmasında bir noksanlık vardır. Bu gibi bekârlarda bir takım cinsel refulmanlar, yani baskılar bahis konusudur ve bunların bir kısmı ruhî cinsel kudretsizlikler grubuna da girebilir. Bazı çapkın insanların gençliklerinde sinir sistemlerinin yorgunlukları ile zaman geçtikçe bekârlıkları bir itiyat hâlini alır ve evlilik teşebbüsleri daima endişe ve tereddütle karşılanır. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Davranış Bozuklukları

davranis-bozukluklariDavranış bozuklukları kıskançlık hayvanlarda, çocuklarda, ihtiyarlarda ve bütün insanlarda görülür. Bilhassa bazı ruh hastası insanlarda kıskançlık nüvelerini ve komplekslerini birtakım hezeyanlar hâlinde meydana çıkarır. Biyoloji bilginleri böceklerde bile arı kovanında olduğu gibi kıskançlık misalleri zikrederler. Hayvan edebiyatı bu hususta çok zengindir ve kıskançlık yüzünden hayvanlar arasında son derece kanlı mücadeleler olmaktadır. Muhtelif hayvanların davranışlarını çok veciz bir şekilde ve yakından gösteren Yaşayan Çöl ve Sessiz Dünya gibi öğretici filimler bize bu kıskançlık sahnelerini de bütün realiteleriyle göstermişlerdir. Devenin Kini ve kıskançlığı meşhurdur. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Sosyal Dürtüler

sosyal-durtulerSosyal dürtüler evlenmelerin birçoğunda ana amil yalnız aşk olmadığına göre, bunun dışında birçok dürtüler ve sebepler de rol oynar. Bunlar sosyal, ailevî ve duygusal mahiyettedir. Meselâ ailevî bağlantıların ve hatıraların rolü, ekonomik emniyet hissi, evlilik merasiminin tesiri, yukarıda bir anket mahiyetinde olarak sorulan çeşitli soruların ifade ettiği ihtiyaçlar ve dürtüler bunlar arasındadır. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Aşkın Hasta Şekilleri

Aşkın Hasta ŞekilleriAşkın hasta şekilleri bütün diğer tutkular gibi aşkın da en modern cemiyetlerde bile normal sayılması icabete ve insana beşerî duygular ve nesli uzatma arzuları ile bir aile yuvası kurduran olağan şekilleri yanında tabiata uymayan ve marazi bir mahiyet gösteren şekilleri de vardır. Ancak saf ve fizik cinsiyetle hakikî tutku sal aşk karıştırılmadığı gibi daha ziyade cinsel sapıklıklar ismi altında toplanan ve cinsel objenin ve hedefin bir bozukluğunun ifadesi olan cinsiyet anomalileri ile Marazı Aşk ı veya aşk Hastalıkları karıştırmamalıdır. Hatta bir bakıma göre aşk sapıklığı terimi doğru değildir. Zira halk nazarında sapık daha ziyade gayri ahlâkî manasına gelir. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Mazohizm

timthumbMazohizmMazohizm saldırganlık dürtüsünün dönüklük şeklindeki sapıklığıdır. Bu başkasına karşı bilhassa sevgi münasebetlerinde tam bir teslimiyet ile ram olmak onun arzularına göre hareket etmek ve ızdırap verici hallerden de cinsel zevk almak sapıklığıdır. Normal sevgide ve aktif cinsel münasebetlerde sevgiliye tabi olmak ve onun her dediğini yapmak bir dereceye kadar normal hadleriyle mevcuttur. Mazohizmde de tabii ve ileri patolojik haller arasında ara dereceler pek çoktur. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Kadında Cinsel Soğukluk

Kadında Cinsel SoğuklukKadında cinsel soğukluk kelime manası ile soğukluk demek olan frigidite kadında bir davranış sempatisinin yokluğu demek değildir bu daha ziyade cinsel şevki tabiinin anormal bir hâli, yani tabiatın bütün varlıklara aşk ve cinsel münasebet için vermiş olduğu şehvet hissinin noksanlığı veya tamimiyle yokluğudur. Cinsel arzu kadar şehvet hissinin de bulunması ve bunun karşıdaki erkeğe intikali evliliğin esaslarından biridir. Bilhassa cinsiyetleri itibariyle hassas olan bazı erkekler buna daha çok önem verirler ve eşlerinde hissettikleri bu kusuru düzeltmek için tıbbî çarelere başvururlar. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ

Kadınların Zevk Noktaları

Kadınların Zevk NoktalarıKadınların zevk noktaları belirti erkeğinkinden farklıdır. Kadındaki şehvet yaratıcı bölgeler yani erojen noktalar daha az sarih ve buna karşılık çok yaygındır. Erotik münasebeti ilgilendiren şartlara ve bilhassa buselere çok daha hassastır. Kadın şahsiyeti tamamiyle aşka dönüktür ve dolayısıyla aşkın bütün psikolojik unsurlarına karşı hassasiyeti çok fazladır. Kadınların zevk noktaları, pek de kabule şayan olmayan çeşitli tefsirlere yol açmış ve bilhassa psikanalistler tarafından derinliğine incelenmiştir. Klitoris erkekteki penisin muadili olarak mülâhaza edilmektedir. Ancak şehvet hassasiyeti bu klitorise inhisar etmemektedir. Vajen ise klitorise nazaran çok daha hassas bir şehvet bölgesidir. Esasen tam bir şehvet yalnız klitoris kaynaklı değil, bundan ziyade vajen kaynaklıdır. Nitekim buna binaen psikanalistler buna dayanan bir tasnif yapmışlardır. Sırf klitoris kaynaklı ve sathî bir şehvetleri olan kadınlar Psikanalistlere göre şehvetleri tam olmayan yarı soğuk kadınlardır. Hatta bunlar için aşkın sathî bir tasarımı olduğu söylenir. Cinsel bilgi nin devami icin TIKLAYINIZ